Πιθανoi συνδυασμοί των παιδικών και βρεφικών προϊόντων

Βραζιλιάνικες τεχνικές για αιώρες

συνδυασμοί παιδικών προϊόντων

* Αποφύγετε την έντονη-βίαιη αιώρηση! Μην αφήνετε τα παιδιά να χρησιμοποιούν τις αιώρες καθίσματα χωρίς επιτήρηση! Οι δυνατότητες στερέωσης ισχύουν μόνο για τα αναφερόμενα προϊόντα.